Alternate Text

Alternate Text

Upewnij się, że teksty i ważne elementy są w bezpiecznym obszarze. Za bezpieczny obszar uznaje się elementy oddalone 3 mm od linii cięcia.

Alternate Text

Upewnij się, że tło w projekcie wypełnia cały obszar. W przeciwnym razie, mogą powstać białe obszary.

Alternate Text

Upewnij się, że Twój projekt jest odpowiedniego rozmiaru. Jeśli nie, spróbuj powiększyć projekt.

Alternate Text

Jeżeli Twój projekt po wygenerowaniu podglądu jest niewyraźny lub widzisz ostrzeżenie o niskiej rozdzielczości, należy podnieść rozdzielczość.

Alternate Text

Używanie ramek wokół projektu może spowodować asymetryczność po przycięciu projektu. Staraj się unikać ramek.

Alternate Text

Wybierając lakier wybiórczy, dołącz dodatkową stronę z zaznaczonymi tylko w kolorze czarnym (C=0 M=0 Y=0 K=100%) miejsca do umieszczenia lakieru.

Info

Akceptowane formaty plików

Upewnij się, że projekt jest przygotowany w odpowiedniej orientacji

Powrót do produktu

Pamiętaj!

Zalecany format pliku

Do druku zalecamy format PDF z tekstem zamienionym na krzywe. PDF pozwala na uzyskanie najlepszej jakości i możliwość poprawy w przypadku błędów.

Rozdzielczość

Zadbaj o dobrą rozdzielczość swojej pracy oraz jej elementów. Zalecamy rozdzielczość 300 DPI, ale możemy wydrukować z niższą rozdzielczością.

Bez składania i znaczników

Na pracy przesłanej do druku nie umieszczaj lini składania ani znaczników cięcia. Program automatycznie je nałoży po sprawdzeniu pracy.

Przestrzeń CMYK

Wszystkie prace przesłane do druku powinny być przygotowane w przestrzeni CMYK. Drukujemy przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“